videoškolenie - Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022

Ing. Mária Dimitrovová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  6 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daňový poriadok zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022:

Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2021
  • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Lehota na podanie a jej predlžovanie
  • Tlačivo daňového priznania - zmeny
  • Opravné, dodatočné daňové priznanie
 • Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2021
  • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, ...)
  • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
  • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, ...)
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
  • Umorovanie daňovej straty
  • Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane
 • Preddavky na daň z príjmov PO 
 • Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • Interaktívna diskusia v priebehu seminára
 • Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2022

dátum nahrávky: 08.02.2022

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová 

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena: 25 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe