videoškolenie Daňové priznanie PO za 2019 a zmeny od 1.1.2020

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  5,5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

videoškolenie Daňové priznanie PO za 2019 a zmeny od 1.1.2020 - Ing Mária Dimitrovová

 

 

   • Povinnosť podať daňové priznanie
   • Určenie zdaňovacieho obdobia
   • Lehota na podanie a jej predlžovanie
   • Tlačivo daňového priznania - zmeny
   • Opravné, dodatočné daňové priznanie
  1. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2019:
   • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, ...)
   • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
   • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, ...)
   • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
   • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
   • Umorovanie daňovej straty
   • Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane
  2. Preddavky na daň z príjmov PO
  3. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
  4. Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

dátum nahrávky: 03.02.2020

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová,

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

 

 

cena: 12,50 eur  zľava 50%

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe