videoškolenie Daň z príjmov právnických osôb (PO) - novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  5,5 hod.                                       

cena: 25 eur

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

videoškolenie Daň z príjmov právnických osôb (PO) - novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020

 

 

 1. Daň z príjmov PO: 

  • Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. – sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. – vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy
  • Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. – náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov
  • Zákon č. 4/2019 Z. z. – technické zhodnotenie majetku verejného subjektu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – náklady na podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávok v exekúcii
  • Zákon č. xxx/2019 Z. z. – priama novela ZDP v rokovaní Národnej rady SR – zmeny v nákladoch po zaplatení, podpora elektromobility, úpravy v odpočte nákladov na výskum a vývoj a iné
  • Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO
  • Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2020 - úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nová sadzba dane z príjmov právnickej osoby, preddavky na daň, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, nové pravidlá pre určovanie zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, registračná povinnosť právnickej osoby a iné

dátum nahrávky: 05.12.2019

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová,

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena: 12,50 eur  zľava 50%

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe