balík videoškolení - Daňový poriadok zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022 a Zákon o DPH - zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022

Ing. Eva Ivaničová a Mgr. Mojmír Beňo 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  2,5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Zmeny zákona o DPH od 1.1.2021 a od 1.7.2021:

Daňový poriadok (Ing. Eva Ivaničová)

Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

 • prechod z neverejnej na transparentnú/verejnú  formu hodnotenia podnikateľov;
 • stanovenie kritérií na určenie indexu vo vyhláške- plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v gescii finančnej správ
 • výhody pre spoľahlivé daňové subjekty – napr.:
 • zníženie poplatku za vydanie „záväzného stanoviska“ správcu dane na polovicu;
 • predĺženie termínu na  plnenie povinností v rámci správy daní.
  Diskvalifikácia fyzických osôb – štatutárov obchodných spoločností      

možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností

 • Ďalšie úpravy, ktoré smerujú najmä k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

 

Zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo)

Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH

 • spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
 • zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
 • následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
 • Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty

Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

dátum nahrávky: 13.12.2021

Lektori:

 

Ing. Eva Ivaničová

Mgr. Mojmír Beňo

cena: 35 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe