videoškolenie - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo 2020,2021

Na ukážke ešte pracujeme, videoškolenie je dostupné

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  cca 5 hod.                                 

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo 2020,2021:

 • Daň z príjmov právnických osôb - Ing. Peter Horniaček

  • Zákon o dani z príjmov PO v roku 2020 a legislatíva mimoriadnych opatrení v oblasti dane
   z príjmov

  • mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov PO v súvislosti s vyčísľovaním základu
   dane a dane za rok 2020 – zúčtovanie preddavkov na daň, uplatnenie zostatku
   neuplatnených daňových strát

  • riešené metodické problémy FR SR vo väzbe na mimoriadnu situáciu

 • Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021
  • oslobodenie plnení v rámci aktívnej politiky trhu práce

  • zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového
   priznania

  • zmeny pre použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO

  • definícia miesta skutočného vedenia pre účely rezidencie PO

  • odklad automatickej registrácie daňovníka zo straty správcu dane a zmeny
   v registračnej povinnosti

  • doplnenie pravidiel pre hybridné nesúlady o pravidlá pre reverzný hybridný subjekt

  • ďalšie zmeny

 

 • Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2020 dotknuté mimoriadnou situáciou
  • zhoršenie platobnej disciplíny – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis
   a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti
   a dohody o odklade lehoty splatnosti)

  • stabilizácia finančnej situácie prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo
   príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, princíp
   nezávislého vzťahu, zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)

  • dotácia na nájomné a limitácia odpisov hmotného majetku u prenajímateľa do výšky
   príjmov z prenájmu

  • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti

  • prenajímateľa

  • pandémia a daňové výdavky.

 • Daň z príjmov fyzických osôb - Ing. Marcela Prajová

   

  • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020, resp. v priebehu roku 2020

  • Zákon č. 228/2019 Z. z. – príspevok za zásluhy v športe

  • Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:

   • Definícia vkladuPríjmy oslobodené od dane z príjmov zo závislej činnosti

   • Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení vyplatených, resp. poskytnutých držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

   • Ocenenie výdavku v súvislosti s virtuálnou menou

   • Náhrada za stratu zdaniteľného príjmu

   • Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva

   • Platenie preddavkov  na daň z príjmov fyzickej osoby

   • Zaokrúhľovanie

  • Zákon č. 315/2019 Z. z. – sadzba dane

  • Zákon č. 316/2019 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  • Zákon č. 319/2019 Z. z.– príspevok na športovú činnosť dieťaťa

  • Zákon č. 462/2020 Z. z. – oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancovi

  • Zákon č. 46/2020 Z. z. – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  • Zákon č. 67/2020 Z. z. – lex corona

  • Zákon č. 198/2020 Z. z. – výdavky na pohonné látky
    

  • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2021 a neskôr, Zákon č 301/2019 Z. z. – napr.:

   • Mikrodaňovník

   • Doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť

   • Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený od dane

   • Návrh novely ČPT 199

     

 • Účtovníctvo - Ing. Mária Horváthová

  • Osobitosti účtovnej závierky za rok 2020

  • Zostavenie, schválenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2020

    

 • DPH - Mgr. Mojmír Beňo

  • Novela Zákona o DPH od 1.1.2021

dátum nahrávky: 08.12.2020, 17.12.2020 DPPO a DPFO aktualizované 12.02.2021

Lektori:

Ing. Mária Horváthová

Ing. Peter Horniaček

Ing. Marcela Prajová

Mgr. Mojmír Beňo

 

cena: 49 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe