Videoškolenia - Verejná správa SR 

Máte možnosť objednať si videoškolenie jednotlivo alebo využiť výhodný ročný prístup

Čo zahřňa ročný prístup k videoškoleniam:

Neobmedzený prístup na 365 k balíku videoškolení
Nižšie výdavky na vzdelávanie (cena samostatného videoškolenia cca 24€ - 66€), Cena ročného prístupu 60 eur s DPH
Viac ako 10 videoškolení natočených ročne
Vysoko kvalitný obsah od fundovaných lektorov vo svojom odbore
Praktické príklady a rady od odborníkov z praxe
Archív s vyznačenými právnymi stavmi platnosti

Praktický manuál pre rozpočtárov/ekonómov pri výkone základnej finančnej kontroly

Publikované: 19. 3. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 44 min.

cena: 30 eur s DPH

Športové poukazy pre deti od 1. 1. 2020

Publikované: 17. 3. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 51 min.

cena: 30 eur s DPH

Povinnosti hlavného kontrolóra obce v úvode roka 2020

Publikované: 21. 2. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 59 min.

cena: 30 eur s DPH

Kontrola v štátnej správe v roku 2020 podľa zákona č. 10/1996 Z. z.

Publikované: 20. 2. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 45 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o odpadoch pre obce od 27.12.2019

Publikované: 16. 2. 2020
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 27. 12. 2019
Minutáž: 52 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o odpadoch – prehľad zmien od 27.12.2019

Publikované: 13. 2. 2020
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 27. 12. 2019
Minutáž: 67 min.

cena: 30 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Publikované: 20. 1. 2020
Lektor: Ing. Jana Repáčová
Stav: Aktuálne
Minutáž: 73 min.

cena: 30 eur s DPH

Depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2019/2020

Publikované: 13. 1. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne

cena: 30 eur s DPH

Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Publikované: 13. 12. 2019
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2020

cena: 24 eur s DPH

Najčastejšie otázky mzdovej účtovníčky (vybrané problémy z odbornej poradne)

Publikované: 3. 12. 2019
Lektor: Ing. Jana Repáčová
Stav: Aktuálne
Minutáž: 28 min.

cena: 24 eur s DPH

Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019

Publikované: 15. 10. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 60 min.

cena: 24 eur s DPH

Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019

Publikované: 14. 10. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 52 min.

cena: 24 eur s DPH

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok (najčastejšie chyby pri kontrolách v roku 2019)

Publikované: 4. 10. 2019
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 56 min.

cena: 24 eur s DPH

Povinný obsah webových sídiel subjektov verejnej správy

Publikované: 1. 10. 2019
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 50 min.

cena: 24 eur s DPH

Administratívna finančná kontrola v prípade poskytovania dotácií z rozpočtu

Publikované: 19. 9. 2019
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 48 min.

cena: 24 eur s DPH

Poskytovanie rekreačných príspevkov a poukazov v praxi (najčastejšie otázky a odpovede)

Publikované: 17. 9. 2019
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 53 min.

cena: 24 eur s DPH

Reprezentačné a propagačné výdavky pre subjekty verejnej správy

Publikované: 27. 8. 2019
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 49 min.

V balíku ročného prístupu máte aj tieto videoškolenia:

Materská a rodičovská dovolenka – špeciálne prípady z praxe

Materská a rodičovská dovolenka s ohľadom na legislatívne zmeny pre rok 2019

Správa registratúry v roku 2019

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zvýhodnené podmienky pre rok 2019

Pravidlá povinného zverejňovania faktúr a objednávok vo verejnej správe v roku 2019

Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi

Zmeny vo finančnej kontrole od 1. 1. 2019 pre kontrolórov

Základné zmeny vo finančnej kontrole od 1. 1. 2019

a iné

Objednávka ročného prístupu k videoškoleniam:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva ročný prístup k videoškoleniam - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vám vedeli zriadiť prístupové práva a následne Vás kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

Po úhrade poplatku za ročný prístup k videoškoleniam Vám zašleme prístupové údaje k prezeraniu videoškolení na Vašu e-mailovú adresu.

cena: 24 eur s DPH