Videoškolenia - Právo

Máte možnosť objednať si videoškolenie jednotlivo alebo využiť výhodný ročný prístup

Čo zahřňa ročný prístup k videoškoleniam:

Neobmedzený prístup na 365 k balíku videoškolení
Nižšie výdavky na vzdelávanie (cena samostatného videoškolenia cca 24€ - 66€), Cena ročného prístupu 144 eur s DPH
Viac ako 10 videoškolení natočených ročne
Vysoko kvalitný obsah od fundovaných lektorov vo svojom odbore
Praktické príklady a rady od odborníkov z praxe
Archív s vyznačenými právnymi stavmi platnosti

Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR


Publikované: 30. 3. 2020
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 6 min

cena: zdarma

Kontrola v štátnej správe v roku 2020 podľa zákona č. 10/1996 Z. z.


Publikované: 20. 2. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 45 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o odpadoch pre podnikateľov od 27.12. 2019

Publikované: 19. 2. 2020
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 27. 12. 2019
Minutáž: 49 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o odpadoch – prehľad zmien od 27.12.2019

Publikované: 13. 2. 2020
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 27. 12. 2019
Minutáž: 67 min.

cena: 30 eur s DPH

Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinná ľútosť pri daňových trestných činoch

Publikované: 12. 1. 2020
Lektor: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 58 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020


Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2020
Minutáž: 73 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020


Publikované: 23. 12. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 123 min.

cena: 30 eur s DPH

6 základných pravidiel GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch


Publikované: 1. 12. 2019
Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 60 min.

cena: 24 eur s DPH

Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP


Publikované: 13. 11. 2019
Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Stav: Aktuálne

cena: 24 eur s DPH

Alternatívne tresty v kontexte restoratívnej justície - de lege ferenda


Publikované: 6. 9. 2019
Lektor: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 46 min.

cena: 24 eur s DPH

Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR


Publikované: 2. 9. 2019
Lektor: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 28 min.

V balíku ročného prístupu máte aj tieto videoškolenia:

Mediácia ako alternatívne riešenie mimosúdnych sporov v praxi

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 2)

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 1)

Zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup/nezákonné rozhodnutie v rôznych oblastiach práva

Novela zákona o odpadoch od 1. 1. 2019

Daňové judikáty v roku 2019

Novela katastrálneho zákona – poskytovanie údajov a služieb katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Zmeny v návrhu na katastrálne konanie – nové povinné náležitosti od 1. 10. 2018

Duplicita vlastníctva podľa katastrálneho zákona účinného od 1. 10. 2018

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

a iné

Objednávka ročného prístupu k videoškoleniam:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva ročný prístup k videoškoleniam - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vám vedeli zriadiť prístupové práva a následne Vás kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

Po úhrade poplatku za ročný prístup k videoškoleniam Vám zašleme prístupové údaje k prezeraniu videoškolení na Vašu e-mailovú adresu.

cena: 24 eur s DPH