Videoškolenia - Mzdy a personalistika

Máte možnosť objednať si videoškolenie jednotlivo alebo využiť výhodný ročný prístup

Čo zahřňa ročný prístup k videoškoleniam:

Neobmedzený prístup na 365 k balíku videoškolení
Nižšie výdavky na vzdelávanie (cena samostatného videoškolenia cca 24€ - 66€), Cena ročného prístupu 144 eur s DPH
Viac ako 10 videoškolení natočených ročne
Vysoko kvalitný obsah od fundovaných lektorov vo svojom odbore
Praktické príklady a rady od odborníkov z praxe
Archív s vyznačenými právnymi stavmi platnosti

Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny (záznam z webinára)

Publikované: 11. 4. 2020
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Stav: Aktuálne
Minutáž: 250 min.

cena: 60 eur s DPH

Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR

Publikované: 30. 3. 2020
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 6 min

cena: zdarma

Športové poukazy pre deti od 1. 1. 2020

Publikované: 17. 3. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 51 min.

cena: 30 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Publikované: 20. 1. 2020
Lektor: Ing. Jana Repáčová
Stav: Aktuálne
Minutáž: 73 min.

cena: 30 eur s DPH

Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Publikované: 13. 12. 2019
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2020
Minutáž: 75 min.

cena: 24 eur s DPH

Najčastejšie otázky mzdovej účtovníčky (vybrané problémy z odbornej poradne)

Publikované: 3. 12. 2019
Lektor: Ing. Jana Repáčová
Stav: Aktuálne
Minutáž: 28 min.

cena: 24 eur s DPH

6 základných pravidiel GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch

Publikované: 1. 12. 2019
Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 60 min.

cena: 24 eur s DPH

Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Publikované: 1. 12. 2019
Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 60 min.

cena: 24 eur s DPH

Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019

Publikované: 15. 10. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 60 min.

cena: 24 eur s DPH

Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019

Publikované: 14. 10. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 52 min.

cena: 24 eur s DPH

Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra

Publikované: 25. 8. 2019
Lektor: JUDr. Martin Biskupič
Stav: Aktuálne
Minutáž: 47 min.

cena: 24 eur s DPH

Materská a rodičovská dovolenka – špeciálne prípady z praxe

Publikované: 29. 7. 2019
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 79 min.

cena: 24 eur s DPH

Materská a rodičovská dovolenka s ohľadom na legislatívne zmeny pre rok 2019

Publikované: 22. 7. 2019
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 68 min.

cena: 24 eur s DPH

Správa registratúry v roku 2019

Publikované: 8. 7. 2019
Lektor: PhDr. Mária Munková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 314 min.

cena: 24 eur s DPH

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zvýhodnené podmienky pre rok 2019

Publikované: 23. 6. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 110 min.

cena: 24 eur s DPH

Zmeny vo vyplácaní 13. a 14. platu v roku 2019 a ich oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

Publikované: 29. 5. 2019
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 46 min.

cena: 24 eur s DPH

Cestovné náhrady v roku 2019

Publikované: 27. 3. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 112 min.

cena: 24 eur s DPH

Príspevok na rekreáciu v praxi

Publikované: 26. 3. 2019
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne
Minutáž: 59 min.

cena: 24 eur s DPH

Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch

Publikované: 21. 3. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 65 min.

cena: 24 eur s DPH

Dohoda o cezhraničnom vyslaní zamestnanca (obsah, forma, pracovné podmienky)

Publikované: 19. 3. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 77 min.

cena: 24 eur s DPH

Vyslanie zamestnanca do zahraničia verzus zahraničná pracovná cesta v praktických príkladoch

Publikované: 18. 3. 2019
Lektor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 65 min.

V balíku ročného prístupu máte aj tieto videoškolenia:

Inšpekcia práce z pohľadu zamestnávateľa

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – aktualizácia od 25. 5. 2018

Návod, ako oznámiť zodpovednú osobu Úradu na ochranu osobných údajov

Záznamy o spracovateľských činnostiach od 25. 5. 2018

Praktické video ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend

a iné

Objednávka ročného prístupu k videoškoleniam:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva ročný prístup k videoškoleniam - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vám vedeli zriadiť prístupové práva a následne Vás kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

Po úhrade poplatku za ročný prístup k videoškoleniam Vám zašleme prístupové údaje k prezeraniu videoškolení na Vašu e-mailovú adresu.

cena: 24 eur s DPH