Videoškolenia - Dane a účtovníctvo

Máte možnosť objednať si videoškolenie jednotlivo alebo využiť výhodný ročný prístup

Čo zahřňa ročný prístup k videoškoleniam:

Neobmedzený prístup na 365 k balíku videoškolení
Nižšie výdavky na vzdelávanie (cena samostatného videoškolenia cca 24€ - 66€), Cena ročného prístupu 144 eur s DPH
Viac ako 10 videoškolení natočených ročne
Vysoko kvalitný obsah od fundovaných lektorov vo svojom odbore
Praktické príklady a rady od odborníkov z praxe
Archív s vyznačenými právnymi stavmi platnosti

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 20.01.2020
Celková dlžka videa: 77 min.

cena: 30 eur s DPH

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Publikované: 20. 1. 2020
Lektor: Ing. Jana Repáčová
Stav: Aktuálne
Minutáž: 73 min.

 

cena: 30 eur s DPH

Pokladnica e-kasa klient od 1. januára 2020

Publikované: 14. 1. 2020
Lektor: Ing. Petronela Mastihubová
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2020
Minutáž: 177 min.

 

cena: 30 eur s DPH

Depozitný účet pre rozpočtové organizácie na prelome rokov 2019/2020

Publikované: 13. 1. 2020
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Stav: Aktuálne

 

cena: 30 eur s DPH

Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinná ľútosť pri daňových trestných činoch

Publikované: 12. 1. 2020
Lektor: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Stav: Aktuálne
Minutáž: 58 min.

 

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Publikované: 27. 12. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2020
Minutáž: 73 min.

cena: 30 eur s DPH

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

Publikované: 23. 12. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 123 min.

cena: 30 eur s DPH

Účtovná závierka pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku za rok 2019

Publikované: 20. 12. 2019
Lektor: Ing. Janka Acsová
Stav: Aktuálne
Minutáž: 80 min.

cena: 30 eur s DPH

Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) od 1. 1. 2020

Publikované: 9. 12. 2019
Lektor: JUDr. Patrik Benčík
Stav: Aktuálne
Právny stav od: 1. 1. 2020
Minutáž: 46 min.

cena: 24 eur s DPH

Špeciality z daňovej kuchyne (1. časť)

Publikované: 21. 7. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 130 min.

cena: 36 eur s DPH

Špeciality z daňovej kuchyne (2. časť)

Publikované: 21. 7. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 126 min.

cena: 36 eur s DPH

Správa registratúry v roku 2019

Publikované: 8. 7. 2019
Lektor: PhDr. Mária Munková
Stav: Aktuálne
Minutáž: 314 min.

cena: 24 eur s DPH

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 2)

Publikované: 27. 6. 2019
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Stav: Aktuálne
Minutáž: 52 min.

cena: 24 eur s DPH

Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe (časť 1)

Publikované: 26. 6. 2019
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Stav: Aktuálne
Minutáž: 56 min.

cena: 24 eur s DPH

Dokumentačná povinnosť transferového oceňovania – novinky pre rok 2019

Publikované: 30. 5. 2019
Lektor: Ing. Silvia Karelová
Stav: Aktuálne

cena: 24 eur s DPH

Cash Flow – základné princípy pre zostavenie prehľadu peňažných tokov

Publikované: 10. 4. 2019
Lektor: Ing. Ondrej Baláž
Stav: Aktuálne
Minutáž: 42 min.

cena: 24 eur s DPH

Cash Flow – priama a nepriama metóda vykazovania prehľadu peňažných tokov

Publikované: 9. 4. 2019
Lektor: Ing. Ondrej Baláž
Stav: Aktuálne
Minutáž: 44 min.

cena: 24 eur s DPH

Cestovné náhrady v roku 2019

Publikované: 27. 3. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 112 min.

cena: 24 eur s DPH

Príspevok na rekreáciu v praxi

Publikované: 27. 3. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 112 min.

cena: 24 eur s DPH

Daňový výdavok v roku 2019

Publikované: 11. 2. 2019
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Stav: Aktuálne
Minutáž: 71 min.

cena: 24 eur s DPH

V balíku ročného prístupu máte aj tieto videoškolenia:

Ochrana osobných údajov v ubytovacích zariadeniach podľa GDPR

Návod, ako oznámiť zodpovednú osobu Úradu na ochranu osobných údajov

Praktické video ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend

Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ

Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky z daňového hľadiska, príslušenstvo k pohľadávkam

Ochrana osobných údajov v marketingovej komunikácii

Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch

Ochrana osobných údajov v realitách

Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018

a iné

Objednávka ročného prístupu k videoškoleniam:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva ročný prístup k videoškoleniam - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vám vedeli zriadiť prístupové práva a následne Vás kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

Po úhrade poplatku za ročný prístup k videoškoleniam Vám zašleme prístupové údaje k prezeraniu videoškolení na Vašu e-mailovú adresu.