Video rekvalifikačný kurz podvojného účtovníctva

KOMPLEXNÝ BALÍK: KURZ PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA + BONUS 

 • EXCEL (nielen pre účtovníkov) 

 • POHĽAD NA ÚČTOVNÍCTVO KORPORÁCIÍ

trvanie:  80+ hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektora v elektronickej podobe – komplexne spracovaný rekvalifikačný kurz

 

Referencie zákazníkov:

“ Výborne vie vysvetľovať. Naučil ma základy na ktorých som potom mohla ďalej stavať.“

“Účtovníctvo som mal na vysokej škole ale nebol som v ňom dobrý. Vie naučiť, poradiť. Vyzná sa v Exceli”

 

Štruktúra video rekvalifikačného kurzu účtovníctva

Teória

 • 1.časť Cieľ, predmet a funkcie účtovníctva.
 • 2.časť – Právna úprava účtovníctva
 • 3.časť – Účtovná dokumentácia
 • 4.časť – Účtovné zásady a metódyspacer - Kurz podvojného účtovníctva
 • 5.časť – Účtovné zápisy a účtovné knihyspacer - Kurz podvojného účtovníctva
 • 6.časť – Účtovná závierka
 • Teória 7.časť – Oceňovanie
 • Teória 8.časť – Účtovná uzávierka
 • Teória 9.časť – Úvod do problematiky daní. Všeobecný charakteristika
 • Teória 10.časť – DPH (343) Daň z pridanej hodnoty
 • Teória 11.časť – Formy podnikania a definícia podnikania 513/1991 Obchodný zákonník

Účtovné triedy

 • 0 – Dlhodobý majetok
 • 1 – Zásoby
 • 2 – Finančné účty
 • 3 – Zúčtovanie vzťahy
 • 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • 5 – Náklady
 • 6 – Výnosy
 • 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Bonus

Excel: 

 • práca s tabuľkami – fixovanie, jednoduché vzorce
 • IF, VLOOKUP, FILTER,
 •  PIVOT TABLES – kontingenčné tabuľky
 • spájanie a rozdeľovanie buniek
 • rekoncilácie, vnútropodnikové účtovníctvo príklad

POHĽAD NA ÚČTOVNÍCTVO KORPORÁCIÍ

 • Účtovníctvo vo veľkých firmách
 • Rekonciliácie (uzávierky účtov)
 • Accruals, Recurring
 • Intercompany – Vnútropodnikové účtovníctvo

Lektor :

Mgr. Matej Stanovský

 

cena: 160,00 eur