Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky)  - školenie / online školenie/ webinár

Kvalifikovaný odborník na dane Ing. Vladimír Ozimý Vám na školení vysvetlí kompletnú problematiku pohľadávok a záväzkov z účtovného a daňového pohľadu. Upozorní Vás na všetky úskalia  pri účtovaní pohľadávok a záväzkov a ich dopad na základ dane.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov

 

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

Banská Bystrica 26.05.2020  (69 eur s DPH) Mestský úrad, Veľká sieň, 1. poschodie, Československej armády 1141, Banská Bystrica mapa

 

26.05.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (69 eur s DPH).

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia.

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

Témy školenia Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky):

 • Podiel na ziskuvýsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do fondov
  zvýšenie základného imania z nerozdeleného zisku
  vyplatenie zníženia základného imania
  vyplatenie dividend
 • Tvorba kapitálových fondov ich použitie a vyplateniezákonné prvky tvorby kapitálových fondov
  účtovanie kapitálových fondov
  tvorba a vyplatenie kapitálových fondov a daňový dopad
 • Tvorba rezervného fondu
 • Záväzky (účtovne aj daňovo)oceneňovanie záväzkov
  záväzky po splatnosti a daňový dopad
  premlčanie záväzku a jeho odpis a daňový dopad
  rezervy ako špecifický záväzok
  prevzatie záväzku (účtovné a daňovo)
 • Pohľadávky (účtovne a daňovo)oceňovanie pohľadávok
  tvorba opravnej položky k pohľadávkam
  použitie a zrušenie opravnej položky k pohľadávkam
  nákup pohľadávok v rámci podniku a samostatne postúpením
  odpis pohľadávok
 • Dobropisy a ťarchopisy (účtovne a daňovo)
 • Krátkodobé a dlhodobé záväzky a pohľadávky (kritérium členenia)
 • Záväzky z finančného prenájmu (účtovanie a daňový pohľad)
 • Závislé vzťahy a dopad na ocenenie plnenia (vznik pohľadávky, záväzku a jeho dodanenie a oddanenie)

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30
prednáška
10.30 – 11.00
prestávka č. I
10.45 – 12.30
prednáška
12.30 – 12.45
prestávka č. II
13.00 – 14.00
prednáška spojená s diskusiou

 

Prihláška na školenie Zúčtovacie vzťahy (pohľadávky a záväzky):

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.