Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky - školenie / seminár

Ako správne zrážať exekúciu zamestnancom? Aké sumy sú nedotknuteľné? Čo v prípade, ak je zamestnanec PN? Cieľom tohto školenia je komplexne vás previesť problematikou zrážok zo mzdy, a to nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Školenie je vedené obľúbenou lektorkou a zároveň odborníčkou na zrážky, ktorá vám objasní všetky povinnosti zamestnávateľa, ako aj zamestnanca a priblíži vám aj samotný výpočet zrážok či výpočet čistého príjmu a výšky zrážky. Pre ucelený pohľad na danú problematiku venujeme pozornosť aj tretinovému systému, nepostihnuteľných sumám, daňovým exekúciám, vyhláseniu konkurzu na zamestnanca, priestupkom, pokutám či zrážkam voči nebankovým subjektom.

Lektori: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

online 24.06.2020 (84 eur s DPH)

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 5-7 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky:

  • Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.
  • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.
  • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.
  • Vyživované osoby.
  • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.
  • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.
  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

  HARMONOGRAM:
  08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  09.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.