Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti

- školenie / online školenie/ webinár

Na školení vedenom Ing. Vladimírom Ozimým sa dozviete všetky úskalia vzťahov medzi spoločníkmi a konateľmi a spoločnosťou a dopad týchto vzťahov na základ dane spoločnosti.

 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa.

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

Bratislava 05.05.2020 (79 eur s DPH) COOP Jednota Slovensko, s.d. kongresová sála 1.poschodie Bajkalská č. 25, Bratislava mapa

 

05.05.2020 naživo online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (79 eur s DPH).

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Naživo online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

 

 

 

Témy školenia Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti:

Transferové oceňovanie

 • Dôvody zavedenia transferového oceňovania
 • Závislé osoby v tuzemsku
 • Kontrolovaná transakcia
 • Úprava základu dane
 • Transferová dokumentácia
 • Metódy transferového oceňovania

Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou a daňový dopad

 • Pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
 • Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
 • Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť
 • Prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
 • Predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)

Používanie majetku firmy spoločníkom (konateľom)

 • Paušalizácia - výdavky k majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby
 • Používanie motorového vozidla konateľom (spoločníkom)
 • Cestovné náhrady konateľa

Odmena konateľa
Podiely na zisku

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka
10.45 – 12.30 prednáška
12.30 – 13.00 prestávka
13.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie Závislé vzťahy spoločníkov (konateľov) a vplyv na základ dane spoločnosti:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť naživo online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.