Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra)

- online školenie / webinár/ školenie / seminár

Webinár vedený priamo s finančným kontrolórom má za cieľ informovať účastníkov o tom, ako správne spracovať záverečný účet v obci a vypočítať výsledok hospodárenia, a to bez neželaných sankcií. Obsah vychádza z aktuálneho znenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Chýbať nebudú ani praktické upozornenia či odpovede na otázky z praxe zamestnancov obecných úradov a oddelení financií na mestských a miestnych úradoch. Vďaka dlhoročným profesijným skúsenostiam lektora si môžete navyše vypočuť aj jeho konkrétne zistenia, ktoré nadobudol z doposiaľ vykonaných kontrol.

 

Lektori: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.
 

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

online 24.04.2020  (60 eur s DPH)

 

V cene online školenia sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

 

Popis
 

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

.

 

Témy školenia Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra):

Uvedená oblasť webinára sa dotýka najmä miest a obcí. Lektor sa v rámci webinára venuje:

-povinnostiam pri zostavení záverečného účtu,
-upozorneniam do praxe,
-častým kontrolným zisteniam z vykonaných kontrol,
-otázkam z praxe zamestnancov obecných úradov a oddelení financií na mestských a miestnych úradoch.
 

Záverečný účet obce musí obsahovať celý rozsah povinností a tie sú určované i osobitnými predpismi. Účastníci sa dozvedia :

-Čo všetko má obsahovať záverečný účet?
-Ako správne vypočítať dlh obce a dlhovú službu?
-Aké novelizácie ovplyvňujú spracovanie a predloženie záverečného účtu?
-Ako má vyzerať stanovisko hlavného kontrolóra z návrhu záverečného účtu?
-Čo všetko sa zapája do výpočtu výsledku hospodárenia?
-Ako ovplyvňuje inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov spracovanie záverečného účtu?
-Čo sa zahrnuje do oblasti bilancie aktív a pasív?
-Ako má vyzerať zverejnenie poskytovaných dotácií?
-Ako zverejniť záverečný účet v roku 2020?
-Ako postupovať v prípade pripomienok verejnosti k textu návrhu záverečného účtu?
 

Lektor v rámci webinára využíva vlastné kontrolné zistenia a prezentuje aktuálny spôsob spracovania záverečného účtu s ohľadom na spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra. Webinár je taktiež vhodný i pre hlavných kontrolórov obcí a miest či útvar hlavného kontrolóra.

 

Harmonogram
 

09,00 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 13,00 – prednáška

Prihláška na školenie Záverečný účet v obci a výpočet výsledku hospodárenia bez sankcií (tipy finančného kontrolóra):

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.