Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia - školenie / seminár

Zorientujte sa v medziach problematického „infozákona“. Na webinári s advokátom a skúseným lektorom Vladimírom Pirošíkom vám poradíme, ako sprístupňovať na žiadosť informácie podľa odporúčanej praxe. Webinár potrvá 2 hodiny a informuje vás tiež o možnostiach ochrany citlivých dát, vďaka čomu sa vyhnete aj šikanóznym infožiadostiam či inému zneužívaniu práva na informácie. Z pozície povinných osôb si na webinári vypočujete taktiež, aké chyby boli najčastejšie zistené a v ktorých prípadoch môže dôjsť k sankcionovaniu. Na záver môžete využiť priestor na konzultáciu individuálnych otázok s lektorom.

Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík - advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu v praxi. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001 (Mgr.). Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti.

 

miesta  a termíny konania: 

online 21.09.2022 (60 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

  • Najčastejšie problémy povinných osôb pri sprístupňovaní informácií podľa infozákona
  • Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany
  • Informačný filibustering (zahlcovanie samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
  • Prehľad často porušovaných informačných povinností vyplývajúcich z infozákona – riešenia a praktické návody
  • Možnosti využitia infozákona zo strany podnikateľského sektora
  • Sankcie za nedodržanie infozákona – prokuratúra, priestupkové konanie, súd  
  • Informácia o plánovanej novele infozákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR
  • Odpovede na otázky účastníkov

 

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia: