Vplyv digitalizácie na vedenie účtovníctva od roku 2022 - školenie / seminár

Ste pripravení na elektronizáciu účtovníctva? Na tomto webinári si osvojíte všetky inštrukcie a návody na digitalizáciu účtovných dokumentov, ktoré budete musieť od 1. 1. 2022 ukladať do registra účtovných závierok už iba v elektronickej podobe. Lektorkou je Ing. Mária Horváthová, ktorá vás prevedie celou transformáciou vedenia účtovníctva z listinnej do elektronickej formy – vrátane účtovných záznamov, dokladov, archivácie účtovnej dokumentácie, požiadaviek preukázateľnosti či interných predpisov. Webinár vám poskytne aj množstvo ďalších praktických informácií, napr. ako pracovať s elektronickým podpisom, ako realizovať výmenu účtovných záznamov, ako budú prebiehať daňové kontroly alebo ako správne vypracovať povinný interný predpis na uchovávanie účtovnej dokumentácie a aký dátový nosič pre tieto účely môže účtovná jednotka využiť.

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

 

miesta  a termíny konania: 

online 29.11.2021 (60 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Vplyv digitalizácie na vedenie účtovníctva od roku 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovnej dokumentácie

  • Účtovný záznam, účtovný doklad, požiadavky preukázateľnosti

  • Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022

  • Proces transformácie účtovného záznamu

  • Interný predpis na vedenie účtovníctva

Harmonogram: 

13,00 – 15,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Vplyv digitalizácie na vedenie účtovníctva od roku 2022: