Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikateľských subjektov

- školenie / online školenie/ webinár

Obsahom školenia je podrobné vysvetlenie daňových a účtovných nákladov, rozdiely medzi nimi a ich dopad na daňovú povinnosť spoločnosti. 

 

Lektor: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. Je tiež členom redakčnej rady časopisov "Dane a účtovníctvo v praxi" a "Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi". V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

09.06.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (69 eur s DPH).

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Naživo online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikateľských subjektov:

  • Charakteristika nákladov a výnosov z pohľadu účtovníctva,
  • Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi a príjmami a výdavkami,
  • Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi a daňovými výdavkami a zdaniteľnými príjmami.
  • Výsledok hospodárenia v účtovníctve a základ dane z príjmov.
  • Účtovanie nákladov a výnosov do príslušného účtovného obdobia (časové rozlišovanie).
  • Oprava chýb účtovania minulých období.
  • Príklady účtovania nákladov.
  • Príklady účtovania výnosov.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka
10.45 – 12.30 prednáška
12.30 – 13.00 prestávka
13.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Prihláška na školenie Náklady a výnosy v účtovníctve a daniach - najčastejšie chyby v praxi podnikateľských subjektov :

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.