Špecifiká transferového oceňovania v roku 2022 - školenie / seminár

Ako budú môcť podnikatelia riešiť hroziaci úpadok od 17. 7. 2022 a ako bude fungovať preventívna reštrukturalizácia? Významnou novinkou v zákonoch, ktorá zohráva dôležitú úlohu najmä pre firmy v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, vás oboznámi JUDr. Martina Mrázová. Preberané budú tiež všetky najproblematickejšie zákutia konkurzov a reštrukturalizácií. Diskutovať budeme o malom konkurze, registri úpadcov či nadväznosti nového zákona o hroziacom úpadku a jeho dosahu na súpis podstát v konkurze a odporovateľnosť právnych úkonov.

Lektor: Ing. Silvia Karelová - pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.
Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 28.06.2022 (84 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Špecifiká transferového oceňovania v roku 2022:

Korona safe:
Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

  • Základné aspekty transferového oceňovania
  • Definícia závislej osoby – praktické príklady na určenie závislého vzťahu
  • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov a súvisiacich predpisoch
  • Špecifické transakcie z pohľadu transferového oceňovania
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
  • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

Harmonogram:

09:00 - 11:00 prednáška 

11:00 - 11:30 obedňajšia prestávka

11:30 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Špecifiká transferového oceňovania v roku 2022: