Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + prispevky na rekreáciu/stravovanie/športovú činnosť dieťaťa - školenie / seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 13.10.2021 (84 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + prispevky na rekreáciu/stravovanie/športovú činnosť dieťaťa: 

Program:

Webinár má tri hlavné témy, vysoko aktuálne v súčasnom období:

 • “Prvá pomoc” za september - december 2021
  • nepremeškajte príležitosť získať príspevky na jeseň 2021, pri správne zvolenej stratégií a využití platných opatrení

 

 • Daňový bonus na deti sa skomplikoval
  • vaši zamestnanci, rodičia detí vo veku 6-15 rokov, si musia vybrať. Ak si v škole zvolia dotáciu na stravovanie strácajú nárok na daňový bonus. Vysvetlíme si dôležité detaily. Ako je to s deťmi do 6 rokov, ako s deťmi 15 ročnými, na čo si dať pozore pri prechode do iného vekového pásma

 

 • Nároky zamestnancov na príspevky podľa Zákonníka práce a s tým spojené daňové zvýhodnenia
  • Podľa Zákonníka práce majú zamestnanci nárok na zabezpečenie stravovania. Pravidlá sa zásadne menili od 1. marca 2021 a znova sa budú meniť od 1. januára 2022
  • Už tri roky má časť zamestnancov nárok na príspevky na rekreáciu
  • Súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa môžu byť aj daňovo zvýhodnené príspevky na športovú činnosť detí zamestnancov
  • Všetko si vysvetlime a prediskutujeme

Webinár je samozrejme príležitosťou prediskutovať si s lektorom Jozefom Mihálom všetky ďalšie aktuálne problémy ktoré máte vy a vaši zamestnanci.

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 100 strán) v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

 

Harmonogram: 

9:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky

 

Prihláška na školenie / webinár Prvá pomoc od septembra 2021 + Daňový bonus a dotácia na stravu + prispevky na rekreáciu/stravovanie/športovú činnosť dieťaťa: