Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia) - online školenie / webinár

Nielen zamestnávatelia, ale aj vláda bola v týchto dňoch nútená prijať zásadné opatrenia na podporu podnikania na Slovensku. Cieľom webinára je prejsť si najčastejšie problémy, s ktorými sa firmy/podnikatelia aktuálne stretávajú a zároveň vás informovať o tom, aké boli v súvislosti s koronavírusom prijaté opatrenia. Medzi ne patria napríklad zmeny v ošetrovnom od 27. 3. 2020, zavedenie príspevkov na plat zamestnanca alebo živnostníka či odklady platieb odvodov a daní.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o
 

termín konania:

online 16.04.2020, 9:00 - 14:30 

 

cena:

66 eur s DPH (55 eur bez DPH)

 

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Naživo online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

Témy školenia Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia):

 • Ošetrovné a nemocenské po prijatých opatreniachZmeny v ošetrovnom od 27.3.2020, ošetrovné kvôli karanténe
  • Prestriedanie rodičov pri ošetrovaní, čestné prehlásenie
  • Zmeny v ošetrovnom pri chorobe 
  • Zamestnanec v karanténe
  • Práceneschopnosť zamestnanca
  • Spôsob oznamovania OČR a PN zamestnávateľovi počas krízovej situácie
  • Oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP a ZP
  • Ošetrovné a súčasne PN
 • Prijaté opatrenia z tzv. Prvej pomoci týkajúce sa zamestnancovDetaily preplácania 80 % „platu“                             
  • Príspevok na plat zamestnanca alebo živnostníka
  • Odklady platieb odvodov, dane (závislá činnosť)
  • Prípadne ďalšie prijaté opatrenia
 • Aktuálne situácie u zamestnávateľaOdmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru
  • Zmena druhu práce a home office – podmienky
  • Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi  
  • Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
  • Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky
  • Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času
  • Prekážka na strane zamestnávateľa
 • Kombinácie a príklady    Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok
  • Home office vs. OČR, PN
  • Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka   
  • Zrušenie dovolenky zamestnancovi
 • Dohodári

 

Harmonogram
 

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 14,30 – prednáška

Prihláška na školenie Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom + prijaté opatrenia v pracovnoprávnej a v mzdovej oblasti (dávky nemocenského poistenia):

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.