Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi - online školenie / webinár

Webinár je určený pre každého, kto predáva či plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu. Jeho cieľom je spoločne si prejsť všetky povinnosti prevádzkovateľov, a to nielen z pohľadu legislatívy, ale najmä z pohľadu praxe. V rámci programu si vysvetlíme, akú dokumentáciu musíte mať pri online obchodovaní vypracovanú, čo by mali obsahovať obchodné podmienky a reklamačný poriadok, aké povinnosti pre vás plynú zo zákona o ochrane osobných údajov a nahliadneme aj na ďalšie témy, ktoré bezprostredne súvisia s dennodennou prevádzkou e-shopu.

Pre vaše bezproblémové online podnikanie si prejdeme aj najčastejšie chyby e-shopov, vysvetlíme si, ako správne uchopiť konanie so SOI a na súde a priestor si vyhradíme aj na vaše aktuálne otázky k danej problematike.
 

 

Lektor:  JUDr. Jozef Lukajka PhD. - okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.
 

termín konania:

online 10.06.2020, 9:00 - 13:00 

 

cena:

60 eur s DPH (50 eur bez DPH)

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi:

  • Právna úprava e-shopu
  • Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi
  • Uzavretie zmluvy online
  • Odstúpenie od zmluvy
  • Doručenie tovaru
  • Vrátenie tovaru
  • Reklamačné konanie
  • Náležitosti všeobecných obchodných podmienok e-shopu
  • Ochrana osobných údajov v e-shope
  • Konanie so SOI a na súde 

Harmonogram
 

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Prihláška na školenie Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.