Personalistika komplexne (pre začiatočníkov a mierne pokročilých) 2 - dňové - školenie / seminár

Na dvojdňovom školení s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov. Počas školenia vás navyše pripravíme aj na možnú kontrolu zo strany inšpekcie práce. Vyskúšame si jej priebeh, povieme si, aké má inšpektor právomoci, aké sankcie vám hrozia a taktiež, aké dokumenty ste povinný zostaviť a predostrieť.

Lektor:Ing. Martina Švaňová - od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

 

miesta  a termíny konania: 

Bratislava 13.10.-14.10.2021 (168 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   mapa

online 13.10.-14.10.2021 (168 eur s DPH)

zmena termínu z pôvodného 16.09.-17.09.2021

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Personalistika komplexne (pre začiatočníkov a mierne pokročilých) 2 - dňové: 

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
   

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

 • Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
  • Nábor a výber zamestnanca
  • Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch
 • Vznik pracovného pomeru
  • Spôsoby zamestnávania v zmysle zákonníka práce
  • Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
  • Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti a vzory
 • Osobný spis zamestnanca
  • Vedenie evidencie zamestnanca z pohľadu zákona o archívoch a GDPR
  • Obsah osobného spisu
 • Rozvrhnutie pracovného času
  • Rovnomerné
  • Nerovnomerné
  • Zmennosť
  • Evidencia pracovného času
 • Disciplinárne spory
  • Riešenie disciplinárnych sporov, dodržanie postupu
  • Upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností – vzory
 • Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
  • Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
  • Zákaz diskriminácie
 • Zánik pracovného pomeru
  • Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
  • Vzory tlačív skončení pracovného pomeru
  • Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
  • Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
 • Inšpekcia práce a jej priebeh
  • Čo je inšpekcia práce
  • Priebeh inšpekcie a právomoci inšpektorov
  • Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
  • Výsledok inšpekcie práce
  • Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov
    

Harmonogram:
 8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Personalistika komplexne (pre začiatočníkov a mierne pokročilých) 2 - dňové: