Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020

- školenie / online školenie/ webinár

Vzhľadom na to, že odpisy majetku tvoria vo firme významnú nákladovú položku, pripravujeme pre vás spolu s Ing. Balážom školenie, vďaka ktorému získate plnú kontrolu nad správnym účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti. Obsahom školenia je prehľad najdôležitejších zmien v odpisoch platných pre rok 2020, ako aj ďalšie cenné informácie týkajúce sa oceňovania majetku, odpisového plánu, technického zhodnotenia dlhodobého majetku, prípadne jeho úplného vyradenia. Navyše, aby ste sa vyhli sankciám za porušenie niektorých z povinností a vedeli ste v tomto roku bez problémov vypočítať účtovné a daňové odpisy, bude sa počas celého dňa klásť dôraz na reálne príklady z praxe či odpovede na vaše otázky súvisiace s danou problematikou.

 

Lektori: Ing. Ondrej Baláž: odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. Je tiež členom redakčnej rady časopisov "Dane a účtovníctvo v praxi" a "Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi". V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

02.06.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (79 eur s DPH).

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Naživo online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020:

  • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva

   • dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov
   • obstarávanie dlhodobého majetku
    • kúpou
    • zhotovením vlastnou činnosťou
    • bezodplatné obstaranie
   • ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
   • technické zhodnotenie dlhodobého majetku
   • vyradenie dlhodobého majetku

   Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva

   • ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať
   • odpisové metódy účtovných odpisov
   • vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov
   • odpisový plán

   Daňové odpisy od 1.1.2020 - nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov

   • subjekty oprávnené daňovo odpisovať
   • podmienky uplatnenia daňových odpisov
   • vstupná cena
   • zmena počtu odpisových skupín,
   • metódy daňového odpisovania
   • prerušenie odpisovania
   • odpisovanie technického zhodnotenia
   • vyradenie hmotného a nehmotného majetku

   Diskusia – odpovede na otázky

    

   HARMONOGRAM:
   08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
   09.00 – 11.00 prednáška
   11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
   12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

    

   HARMONOGRAM 02.06.2020 Banská Bystrica:

   08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
   09.00 – 10.30
   prednáška
   10.30 – 11.00
   prestávka č. I
   10.45 – 12.30
   prednáška
   12.30 – 12.45
   prestávka č. II
   13.00 – 14.00
   prednáška spojená s diskusiou

    

Prihláška na školenie Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.