Nový daňový bonus na deti od 1.7.2022 - školenie / seminár

Hlavnou témou webinára je nový daňový bonus.

Ďalej budeme hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1.6.2022 + ďalších aktuálnych témach.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 28.06.2022 (84  eur s DPH)

online 29.06.2022 (84  eur s DPH)

online 14.07.2022 (84  eur s DPH)

online 19.07.2022 (84  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracevné dne pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Nový daňový bonus na deti:

Bonus:

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program: 

1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023

 • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
 • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
 • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
 • na čo si treba dať pozor
 • rady a odporúčania 

2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

 • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
 • ochranná lehota tehotných žien, príklady
 • nová možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch + ďalšie zmeny v dôchodkoch
 • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa

3. Ďalšie aktuálne témy a diskusia

 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • tzv. sezónna práca
 • diskusia

Harmonogram:

9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Prihláška na školenie / webinár Nový daňový bonus na deti:

628