Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi - školenie / seminár

V súvislosti s novelizáciami, ktoré v roku 2022 prinášajú zmeny do oblasti účtovníctva, dane z príjmov, cestovných náhrad, elektronickej fakturácie a taktiež do Obchodného zákonníka, pre vás organizujeme školenie s Ing. Máriou Horváthovou. Predstaví vám nové lehoty, požiadavky na účtovníctvo podnikateľov, objasní , ako sa mení register účtovných závierok, a tiež poradí, ako v praxi postupovať po digitalizácii účtovníctva a úprave elektronickej fakturácie. Z webinára si odnesiete konkrétne postupy, návody aj odporúčania, ktoré vám lektorka ešte počas školenia predostrie na reálnych príkladoch z praxe. 

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

 

miesta  a termíny konania: 

online 07.02.2022 (84 eur s DPH)

Bratislava 07.02.2022 (84 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Novela zákona o účtovníctve – požiadavky na digitalizáciu účtovníctva; zmeny registra účtovných závierok
  • Novely Obchodného zákonníka – požiadavky na účtovníctvo podnikateľov;  vedenie účtovníctva, účtovné závierky
  • Ostatné novely hmotnoprávnych predpisov v účtovníctve podnikateľov; zákon o dani z príjmov, cestovné náhrady
  • Legislatívna úprava elektronickej fakturácie
  • Diskusia

 

Harmonogram: 

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Novely účtovných a daňových zákonov od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi: