Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce v roku 2022 - školenie / seminár

Ste hlavným kontrolórom miest alebo obcí? Webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás prevedie samotným výkonom a povinnosťami, ktoré boli upravené novelou v roku 2022. Je určený pre nových aj dlhoročných kontrolórov, ktorí spoznajú svoje kompetencie i to, ako vykonať kontrolu na základe požiadania starostom, zastupiteľstvom, poslancami či občanmi a pod. Ako bonus získate spracované zásady kontrolnej činnosti a vzorové smernice. Počas celého webinára sa môžete pýtať a konzultovať vlastné kontrolné zistenia či nezrovnalosti.

 

Webinár vychádza z praktického pôsobenia lektora v pozícii kontrolóra a hlavného kontrolóra za posledných desať rokov, s ohľadom na právny stav a internú dokumentáciu v roku 2022.  Prevedie vás častými kontrolnými zisteniami z praxe hlavného kontrolóra, z výkonov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR a tiež pravidlami spracovania stanovísk.

 

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri, miestni kontrolóri, zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra, interní kontrolóri a tiež štatutári v oblasti samosprávy

 

Pre účastníkov je pripravená vzorová smernica:

-        pravidlá kontrolnej činnosti,

-        smernica o protispoločenskej činnosti.

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 08.07.2022 (60 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce v roku 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

Lektor bližšie rozoberá:

  • pravidlá kontrolnej činnosti,
  • oprávnenia výkonu kontroly,
  • správnosť krokov hlavného kontrolóra pri výkone kontroly,
  • výkon finančnej kontroly – aj po novele zákona od marca 2022, resp. mája 2022,
  • dokumentácie a evidencie hlavného kontrolóra,
  • protispoločenskú činnosť v podmienkach samosprávy a
  • práva hlavného kontrolóra vo vzťahu k starostovi či poslancom.

 

Obsah:

1.     Pravidlá výkonu kontrolnej činnosti

2.     Hlavný kontrolór v roku 2022

3.     Zákonné oprávnenia a povinnosti – na čo nezabudnúť

4.     Konzultácie

5.     Otázky a odpovede

6.     Diskusia a záver

 

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce v roku 2022: