Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022 - školenie / seminár

Od 1. 1. 2022 dochádza k viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Viac informácií o tom, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri vykazovaní transakcií medzi členskými aj nečlenskými krajinami, ktoré sú predmetom INTRASTAT hlásení, vám na tomto webinári predstaví Monika Šašalová.  Webinár je praktickým návodom pre spravodajské jednotky a ich zástupcov, ktorí sa kompletne oboznámia s novou terminológiou, zjednodušeným vykazovaním dovozu a vývozu, ako aj so zmenami kódov v druhoch obchodu – a to všetko s pomocou praktických príkladov a ukážok. 

Lektor: Monika Šašalová - v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným

 

miesta  a termíny konania: 

online 06.12.2021 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu

  • Právny základ štatistiky INTRASTAT-SK – predpisy EÚ a SR

  • Zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach účinné od 1. 1. 2022

  • Nová terminológia

  • Povinné vykazovanie údajov

  • Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu

  • Zmeny kódov v druhoch obchodu s praktickými príkladmi a ukážkami

  • Otázky a odpovede

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 13:30 prednáška

Prihláška na školenie / webinár Modernizovaný INTRASTAT – ako podať hlásenie po zmenách v roku 2022: