Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021 - školenie / seminár

Na školení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov od 1. 1. 2021. Po jeho absolvovaní budete mať jasno v tom, ako sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, aká je jeho oznamovacia a odvodová povinnosť (jednak voči úradu a jednak voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni), ako vybaviť pracovné povolenia alebo ako správne zostaviť zmluvu a stanoviť mzdové podmienky. Ozrejmiť si budete môcť aj to, ako je to s cestovnými náhradami, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň a taktiež s ročným zúčtovaním dane.

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva

 

miesta  a termíny konania: 

online 14.10.2021 (84 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021: 

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Program:

 • Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
  • povinnosť vybavenia pracovného povolenia
  • povolenie na pobyt – vízová povinnosť
  • sezónne zamestnávanie
  • sociálne a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 • Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ
  • povinnosti voči úradu práce
  • mobilita, vysielanie medzi koncernami
  • sociálne poistenie a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 • Vysielanie zamestnancov mimo EÚ a do EÚ
  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • určenie mzdy a príplatkov pri vyslaní
  • stanovenie podmienok vyslania
  • výpočet mzdy
  • cestovné náhrady pri vyslaní
 • Sociálne a zdravotné poistenie
  • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy
 • Daň zo závislej činnosti
  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov
 • Vysielanie zamestnancov z krajín EÚ
  • oznamovacia povinnosť voči úradom práce
  • doklady preukazujúce legálnosť práce
  • zodpovednosť za „čiernu prácu“
    

Harmonogram: 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Prihláška na školenie / webinár Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021: