Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 + Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 - školenie / seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 13.12.2021 (84 eur s DPH)

online 14.12.2021 (84 eur s DPH)

online 15.12.2021 (84 eur s DPH)

online 16.12.2021 (84 eur s DPH)

online 17.12.2021 (84 eur s DPH)

online 20.12.2021 (84 eur s DPH)

online 21.12.2021 (84 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia do 24 hodín pred konaním uhradenú sumu vraciame.

 

 

 

Témy školenia / webinára Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 + Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022: 

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme "Kurzarbeit" v termínoch od 15.11.2021 do 6.12.2021!

Program:

BLOK "Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2022"

1. Zmeny v Zákonníku práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
 • zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
 • vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
 • nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
 • zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm

2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit

 • nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky "Prvá pomoc"
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
 • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
 • vzorec na výpočet podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady
 • súvisejúce zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 • pomoc pre SZČO v roku 2022

3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť

 • nezdaniteľné časti v roku 2022
 • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
 • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky

 • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
 • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
 • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
 • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2021
 • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam
 • BLOK "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021"
 • nezdaniteľné časti za rok 2021
 • daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
 • venovanie 2% (3%) za rok 2021
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

 

Harmonogram: 

Trvanie: 9:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky

 

Prihláška na školenie / webinár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 + Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022: