Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020

- online školenie / webinár/ školenie / seminár

Medzi často dopytované témy v prostredí účtovných jednotiek patrí inventarizácia pokladničnej hotovosti. Túto tému sme pre vás spracovali v spolupráci s finančným kontrolórom, ktorý vám ju odprezentuje prostredníctvom webinára. Tento online seminár má za účel oboznámiť vás s jednotlivými povinnosťami súvisiacimi s inventarizáciou pokladničnej hotovosti v roku 2020, a to nielen z pohľadu zákona o účtovníctve či Zákonníka práce, ale najmä z praktického hľadiska tejto problematiky. Súčasťou webinára sú preto aj odpovede na najčastejšie otázky účtovníkov, ktoré doposiaľ lektor zozbieral počas svojej kontrolnej praxe.

 

Lektori: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

online 11.05.2020  (48 eur s DPH)

 

V cene online školenia sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

 

Popis
 

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

.

 

Témy školenia Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020:

-správnosť inventarizácie,
-lehoty inventarizovania,
-pohľad na inventarizovanie zo Zákonníka práce,
-spracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti,
-inventarizačné rozdiely,
-doklady a písomnosti potrebné pre vykonanie inventarizácie pokladnice a
-charakter hotovosti.

Upozornenie:

Podľa Zákonníka práce sa inventarizácia pokladnice vykoná:

-pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
-pri jej zániku,
-pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko a tiež
-pri skončení pracovného pomeru.

Webinár sa venuje pohľadu na inventarizáciu pokladničnej hotovosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

 

Webinár dáva odpovede na otázky:

-Kedy sa vykonáva inventarizácia pokladničnej hotovosti?
-Aký má byť jej výstup?
-Musí sa inventarizovať pokladnica aj pri dočasnej neschopnosti pokladníka a pri jeho zastúpení?
-Ako správne má vyzerať inventúra a spracovanie mincovky?
-Ako sa vykoná základná finančná kontrola?
-Kto má povinnosť inventarizovať pokladnicu?
-Ako účtovať prebytok alebo manko v pokladnici?
-Musíme mať k predmetnej inventarizácii spracovanú internú smernicu?
-Kto nám môže skontrolovať inventarizáciu pokladnice?
-Musíme mať spracované dohody o hmotnej zodpovednosti?
-V akých prípadoch je to povinné?

Webinár obsahuje i vzorové prípady pre účastníkov k správnemu a úplnému výkonu inventarizácie pokladničnej hotovosti v roku 2020 do praxe.

Program 

1. Inventarizácia podľa zákona o účtovníctve

1.1. Náležitosti jej výkonu
1.2. Lehoty vykonávania
1.3. Dokumentácia
1.4. Časté otázky z praxe

2. Inventarizácia podľa Zákonníka práce

2.1. Náležitosti jej výkonu
2.2. Lehoty vykonávania
2.3. Dokumentácia
2.4. Časté otázky z praxe

3. Otázky účastníkov
4. Zhrnutie a záver

 

Harmonogram
 

Harmonogram

09,00 – 10,00 – prednáška
10,00 – 10,15 – prestávka
10,15 – 11,30 – prednáška

Prihláška na Inventarizácia pokladničnej hotovosti v roku 2020:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.