INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022 - školenie / seminár

Webinár je určený všetkým, ktorí sa chcú oboznámiť so všetkými zmenami a novinkami vo vykazovaní Intrastatu v roku 2022, ktoré vyplývajú z nariadenia EÚ a Rady č. 2152/2019 o európskych podnikových štatistikách a ustanovenia nového nariadenia vlády č. 333/2021 Sb.
Cieľom webinára je zoznámiť sa a pripraviť na chystané zmeny, ktoré spočívajú nielen v novej povinnosti uvádzať IČ DPH partnera a krajinu pôvodu na vývoze, ale aj s radom ďalších noviniek. Osobitná pozornosť bude venovaná kódom povahy transakcií, ktoré prešli výraznejšou obmenou. Na webinári budú ucelene a prehľadne vyložené ustanovenia nového nariadenia vlády č. 333/2021 Sb., ktoré bude účinné od 1. 1. 2022

Lektor: Monika Šašalová - v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným

 

miesta  a termíny konania: 

online 10.12.2021 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Zmeny v Intrastate účinné od 1. 1. 2022

  • Okruh vykazovaných údajov a náležitosti výkazu, nová terminológia, povinné vykazovanie údajov (DIČ partnera a krajina pôvodu v smere vývozu)

  • Postup a prahy pre vykazovanie údajov , zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu (zjednodušené hlásenie)

  • Spôsob vykazovania opravených alebo chýbajúcich údajov

  • Nové kódy povahy transakcií s praktickými príkladmi a ukážkami

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 13:30 prednáška

Prihláška na školenie / webinár INTRASTAT v českej praxi po zmenách od 1. 1. 2022: