Prijali ste v roku 2019 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Ing. Tiborom Vojtkom. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Lektori:  Ing. Tibor Vojtko - v colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Od roku 1994 pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. V súčasnom období pôsobí v súkromnej spoločnosti ako poradca a konzultant pre oblasť uplatňovania colných predpisov a ako lektor v rámci školení zameraných na túto oblasť Intrastat – aktuálne v roku 2020

 

miesta, termíny konania a ceny:

Bratislava 06.04.2020 - ZRUŠENÉ

 

Žilina 07.04.2020 (96 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 mapa

 

07.04.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (96 eur s DPH)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia Intrastat – aktuálne v roku 2020:

  • Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT.

   • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
   • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU
   • Metodika zberu štatistických údajov
   • Postup pri príprave štatistických hlásení
   • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu
   • Praktické príklady
   • Diskusia, otázky a odpovede

   HARMONOGRAM:
   08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
   09.00 – 11.00 prednáška
   11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
   12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

    

   Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

    

   Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

    

   Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie Intrastat – aktuálne v roku 2020:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.