GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi -  školenie / seminár

Pôvodné pravidlá vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť ešte dňa 25. 5. 2018, sa v dôsledku aplikačnej praxe neustále menia. Aj v roku 2019 nastalo niekoľko významných zmien z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB), ktoré upravujú napríklad obsah zmlúv, zavádzajú lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorového priestoru a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018-2019 zmenilo a aké najväčšie novinky nás čakajú v roku 2020?

 

Školenie s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. je zostavené tak, aby ste boli včas a plne informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov poznať – od aktuálneho a pripravovaného znenia zákona, cez základné pravidlá spracúvania osobných údajov až po bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať vo firme zabezpečené. V rámci programu si navyše priblížime, ako prebieha úradná kontrola v praxi, vďaka čomu budete mať prehľad o tom, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a naopak aké úrad v pozícii kontrolného orgánu. Oceniť môžete najmä praktický prierez najčastejšími pochybeniami, ktorým sa musíte vyvarovať, aby ste nedostali pokutu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý stihol už od 25. 5. 2019 uložiť sankcie vo výške viac ako 100 000 eur.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

miesta, termíny konania a ceny:

 

 

Trnava 20.11.2020  (84 eur s DPH)  Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava mapa

Banská Bystrica 23.11.2020  (84 eur s DPH) Hotel Dixon, Švermova 32 mapa

 

V cene živého školenia sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Storno podmienky : Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi:

  • Viete, čo si máte predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa Nariadenia GDPR? My vám presne povieme, čo všetko máte mať vypracované.
  • Viete si overiť, či máte správne vypracovanú informáciu o spracúvaní osobných údajov?
  • Viete, či máte právny základ na spracúvanie osobných údajov a či je to správny právny základ? Porovnáme si súhlas verzus oprávnený záujem napríklad pri fotografovaní.
  • Máte správne ošetrení vzťah s vaším sprostredkovateľom?
  • Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov? Napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?
  • Monitorujete priestory kamerami? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB?
  • Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
  • Viete, kedy máte oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov?
  • Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.
  • Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
  • Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
  • Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

   

  HARMONOGRAM:

  08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

  09.00 – 11.00 prednáška

  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.