Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie) - školenie / seminár

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch tak, že vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu.

Seminár je určený najmä finančným a obchodným manažérom, vedúcim ekonomických úsekov, pracovníkom kontrolingu a ďalším podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy finančnej analýzy, kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Lektor: Dr. Milan Veščičík - skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov.

miesta, termíny konania a ceny:

Žilina 27.04.2020 - 28.04.2020 (192 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336   mapa

Bratislava 28.05.2020 - 29.05.2020 (192 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  8 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie):

 • 1. deň

  • Ktoré parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?
  • Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?
  • Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?
  • Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?
  • Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?
  • Ktoré z moderných metód a finančných ukazovateľov (NPV, EVA, ...) a ako sú využiteľné v praxi?
  • Použiť pre FC priamo údaje z účtovníctva, alebo je vhodné ich upraviť?

  2. deň

  • Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
  • Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu?
  • Ktorú kalkulačnú metódu je kedy vhodné použiť?
  • Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky firemné náklady?
  • Prečo nestačí sledovať zisk iba za produkty?
  • Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
  • Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
  • Kedy a ako poskytovať zľavy, aby boli v súlade s cenovým cieľom a nepoškodili budúcnosť?
  • Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

   

  HARMONOGRAM:
  08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  09.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok 192 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
  Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie):