Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona - školenie / seminár

Od marca 2022 sa menia pravidlá verejného obstarávania, a to pre všetky súťaže – nielen tie eurofondové. Pripravte sa na tieto zmeny dostatočne včas a zistite, čo sa mení vo verejnom obstarávaní. Webinár s JUDr. Jurajom Tkáčom, PhD., vám odhalí nielen samotné zmeny, ale upozorní aj na súvislosti, ktoré tieto zmeny so sebou prinášajú. 

Lektor: JUDr. Juraj Tkáč, PhD. - je Predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania. Je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

 

miesta  a termíny konania: 

online 30.11.2021 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Zmena limitov, keďže novela nemá účinnosť od začiatku roka, ako má zmena limitov vplyv na všetky informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom, objasníme, aký vplyv má zrušenie EKS na počítanie limitov v rámci roka 2022.

  • Zákazky s nízkou hodnotou, kedy musí, kedy môže a kedy nemusí verejný obstarávateľ využiť elektronickú platformu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.

  • Podlimitné zákazky – len cez elektronickú platformu, ako bude vyzerať obchodovanie na elektronickej platforme, čo môžu uchádzači rozporovať v rámci elektronickej platformy, zmeny a novinky pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu. 

  • Nadlimitné zákazky – zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, (ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstaráva

Harmonogram: 

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 14,30 – prednáška + diskusia

Prihláška na školenie / webinár Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona: