Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 s Ing. Vladimírom Ozimým

 - školenie / online školenie/ webinár

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DZP, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo vlastnej aplikačnej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť v prvých mesiacoch, aby ste sa hneď v úvode roka vyhli neželaným daňovým a účtovným prekvapeniam a nadobudnete aj ďalšie nevyhnutné poznatky, ktoré by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali poznať. Školenie je vedené obľúbeným daňovým poradcom, ktorý má pre vás aj v tomto roku pripravené množstvo praktických príkladov, vďaka čomu budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce daňovej problematiky.

 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

Košice 28.04.2020 (69 eur s DPH), Vzdelávacie centrum TeleDom, Manažérska učebňa P.F.Druckera č.207, Timonova 27 mapa

 

 

28.04.2020 online (69 eur s DPH).

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 s Ing. Vladimírom Ozimým:

Daň z príjmov

 

 • Aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov z dôvodu koronakrízy
 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
  • sprostredkovateľské odmeny
  • normy a certifikáty
  • zmluvné pokuty a penále
  • nájomné
  • štúdie
  • poradenské a právne služby
  • reklamné služby a daň z poistenia
  • sponzorské
 • Odpisovanie majetku
  • zavedenie novej odpisovej skupiny
  • odpisy nehmotného majetku
  • odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
  • zaokrúhľovanie daňových odpisov
 • Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
  • čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie
 • Predaj obchodného podielu  a daňový dosah 
  • kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 • Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
  • predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
  • predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
  • precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 • Preddavky na daň z príjmov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 • Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
  • daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
  • daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 • Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 • Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 • Sadzby dane z príjmov pre FO a PO – čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
 • Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 • Výpožička v praxi – daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 • Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

 

HARMONOGRAM 28.04.2020 Košice:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka
10.45 – 12.30 prednáška
12.30 – 13.00 prestávka
13.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie Daň z príjmov – aktuálne aplikačné problémy v roku 2020 s Ing. Vladimírom Ozimým:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť naživo online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.