Dovolenky – čo potrebujete vedieť v roku 2022 - školenie / seminár

Na koľko dní dovolenky má zamestnanec nárok, od čoho závisí výmera, v akej výške zamestnancovi preplatiť dovolenku, ako dovolenku krátiť, ale aj všetky ďalšie významné súvislosti, ktoré potrebujete poznať v roku 2022, vám priblíži Júlia Pšenková.

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva

 

miesta  a termíny konania: 

online 07.07.2022 (60 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Dovolenky – čo potrebujete vedieť v roku 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

  • nárok na dovolenku
  • dovolenka za odpracované dni
  • ročný nárok
  • krátenie dovolenky
  • čerpanie dovolenky
  • platenie dovolenky
  • výpočet priemeru na dovolenku
  • preplatenie dovolenky

 

Harmonogram:

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou 

Prihláška na školenie / webinár Dovolenky – čo potrebujete vedieť v roku 2022: