Dokumentácia GDPR v roku 2022 - školenie / seminár

Akú dokumentáciu ste povinní mať vypracovanú u vás vo firme podľa GDPR? Potrebné vzory aj praktické informácie, ktoré vám pomôžu jednoducho a efektívne vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu, vám poskytne JUDr. Marcela Macová, PhD.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania: 

online 12.07.2022 (60 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Dokumentácia GDPR v roku 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

  • Predstavte si, že k vám má prísť na kontrolu Úrad na ochranu osobných údajov SR. Viete, čo všetko si predstaviť pod pojmom dokumentácia podľa GDPR?
  • Povieme vám, čo všetko pojem „dokumentácia“ zahrnuje.
  • Ukážeme si vzory dokumentov.
  • Povieme si, čo je najčastejšie kontrolované.
  • Povieme si, aké chyby najčastejšie prevádzkovatelia pri predkladaní dokumentácie robia.
  • Aktualizujete dokumentáciu? Potrebujete uchovávať aj starú? Dokedy?
  • Diskusia

 

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Dokumentácia GDPR v roku 2022: