Dôchodky vrátane zmien k 1. 8. 2022 a od roku 2023 - školenie / seminár

Čo nás čaká a neminie v dôchodkovom systéme? Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení vám priblíži RNDr. Jana Motyčková. Na webinári si nielenže zrekapitulujete platnú legislatívu, ale sa tiež dozviete, ako sa k 1. 8. 2022 menia pravidlá predčasných dôchodkov a ktoré novinky môžeme očakávať od roku 2023 (napr. zavedenie rodičovského dôchodku, zmena ADH, úprava dôchodkovému veku od ročníka 1967 a ďalšie).

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 19.07.2022 (60 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Dôchodky vrátane zmien k 1. 8. 2022 a od roku 2023:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok

 • Podmienky nároku na dôchodok
 • Dôchodkový vek
 • Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
 • Minimálny dôchodok, zohľadnenie dôb poistenia
 • Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ

Dôchodkové poistenie platené štátom

Pozostalostné a invalidné  dôchodky verzus II. pilier

 • Vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok zo SP a z II. piliera
 • Invalidita a II. pilier

Zmeny v dôchodkovom systéme (obsah bude upravený podľa prijatej legislatívy)

 • Zmeny v predčasných dôchodkoch od 1. 8. 2022
 • Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov od r. 2023
 • Rodičovský dôchodok od r. 2023
 • Zmena v úprave ADH od r. 2023
 • Úpravy dôchodkového veku od ročníka 1967

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Dôchodky vrátane zmien k 1. 8. 2022 a od roku 2023: