Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 - školenie / seminár

Ste povinný odviesť daň za vaše vozidlo? Dôležité lehoty aj samotný postup vyplnenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 vám na tomto webinári predstaví Ing. Vladimír Ozimý. Okrem základných informácií, ktoré vozidlá sú predmetom dane alebo kedy dochádza k zániku tejto daňovej povinnosti, vás zároveň oboznámime aj s predpokladanou daňou a preddavkami na daň z motorových vozidiel pre rok 2022.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 12.01.2022 (84 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Predmet dane a vznik daňovej povinnosti
  • Daňovník na účely dane z motorových vozidiel
  • Zánik daňovej povinnosti
  • Sadzba dane z motorových vozidiel
  • Zdaňovacie obdobie a lehota na podanie DP
  • Predpokladaná daň a preddavky na daň z motorových vozidiel pre rok 2022
  • Diskusia

 

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:30 prednáška

Prihláška na školenie / webinár Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021: