Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2022 2-dňové v Kaskádach - školenie / seminár

Čo by ste povedali na optimalizačné triky dvoch aktuálne najpopulárnejších lektorov, a to navyše s príležitosťou oddýchnuť si, načerpať sily a nájsť inšpiráciu v obľúbenom hoteli na strednom Slovensku? Pozývame vás na 2-dňové školenie s pobytovým zážitkom, ktoré ulahodí aj náročnejším turistom. Okrem toho, že kompletne nahliadnete na prax DPH uplynulých dní, vypočujete si najmä cenné a overené rady a zároveň si oddýchnete vo vychýrenom Hoteli & Spa Resorte Kaskady****, kde budete zároveň ubytovaní. Odporúčame vám navštíviť nás s vašimi kolegami, s rodinou alebo príďte len tak sami. Tešíme sa na vás. 

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

 

miesta  a termíny konania: 

Sliač 04.-05.11.2021 (260 eur s DPH) Hotel Kaskády****, Letecká 19, Sliač mapa

online 04.-05.11.2021

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára školenie Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2022:

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
   

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

1. deň (04. 11. 2021): Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

 • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15.11.2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – § 38 – predaj nehnuteľností a uplatnenie správneho režimu dane; povinnosť vrátenia DPH; predaj a kúpa bytov a odpočet DPH; prenájom po 1.1.2019
 • Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpnej zmluvy, určenie základu dane
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov – príklady z praxe
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov)
 • Trojstranný obchod na príkladoch z praxe – upozornenia na chyby z pohľadu slovenských firiem
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (ONE STOP SHOP)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Diskusia

 

2. deň (05. 11. 2021): Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

 • Odpisovanie majetku a porovnanie daňovník verzus mikrodaňovník
 • Pravidlá zaraďovania a odpisovania dlhodobého majetku
  Právo a povinnosť prerušenia odpisovania
  Metódy odpisovania
  Porovnanie oceňovania dlhodobého majetku z daňového a účtovného hľadiska 
 • Majetok vložený do firmy darom
  Majetok odkúpený po skončení operatívneho lízingu
  Likvidácia majetku a budovanie investície na danom mieste
  Ostatné oceňovacie modely
  Uplatnenie stravovania do daňových výdavkov aj so zmenami v roku 2022
 • Vlastné stravovacie zariadenie
  Stravovacie poukážky
  Finančný príspevok
  Komplexný pohľad na finančný prenájom (obstaranie, používanie a vyradenie)
 • Dotácia v roku 2021 – účtovno-daňový pohľad
 • Pohľadávky – porovnanie štandardného daňovníka a mikrodaňovníka
 • Zmeny od 1.1.2022

 

Harmonogram:

1. deň ( 4.11. 2021)

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30   Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Prednáška

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou

 

2. deň ( 5. 11. 2021):

08:30 – 09:00   Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30   Prednáška

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Prednáška

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

2-dňového školenia je možné sa zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene školenia nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli Kaskády. Účastníci školenia (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v hoteli Kaskády**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania. Pre uplatnenie zľavy, prosím, pri rezervácii ubytovania, uveďte, že sa hlásite na školenie organizované spoločnosťou Poradca podnikateľa.

Pobyt s ubytovaním na 1 noc zahŕňa navyše:

ubytovanie v hoteli Kaskády**** (podľa zvoleného počtu nocí);
raňajky formou švédskych stolov;
parkovanie;
vstup do wellness komplexu;
doplnkové služby (fitnescentrum, biliard, stolný tenis).
 

Cena ubytovania na 1 noc:  

Kategórie izieb

v termíne 4 – 5. 11. 2021
Jednolôžková izba Lux - 88 € s DPH
Dvojlôžková izba Štandard/komfort - 112 € s DPH
Dvojlôžková izba Štandard - 112 € s DPH
Dvojlôžková izba Lux - 123,2 € s DPH
Jednoizbový apartmán Lux - 144 € s DPH

Prihláška na školenie / webinár školenie Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2022: