Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a legislatívne zmeny od 1. 1. 2023 - školenie / seminár

Naučte sa spracovať daňové priznanie. Ing. Martin Mikláš vám vysvetlí základné pojmy, upozorní vás na legislatívne zmeny od r. 2022, rovnako na novinky od r. 2023 a na príkladoch ukáže, ako vyplniť tlačivo daňového priznania pre fyzické osoby.


Lektor: Ing. Martin Mikláš
- Odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 10.01.2023 (84 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a legislatívne zmeny od 1. 1. 2023:

 

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:
 

1. Úvod do problematiky

 • Stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2022 a za rok 2023.

2. Definícia zdaniteľných príjmov podľa druhu fyzickej osoby:

 • V tejto časti školenia budú bližšie definované príjmy podľa druhov príjmov:
 • § 5 príjem zo závislej činnosti,
 • § 6 príjem z podnikania, SZČO, prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu,
 • § 7 príjmy z kapitálového majetku,
 • § 8 ostatné príjmy,
 • spolu s určením oslobodenia od dane jednotlivých druhov príjmov a daňovej povinnosti.

3. Daň za rok 2022:

 • Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2022, resp. v priebehu roku 2022.
 • Aktuálne k zamestnaneckým benefitom, daňovým a nedaňovým výdavkom, a to aj v prípade FO – zamestnávateľa, k sadzbe dane, nezdaniteľným častiam základu dane, daňovému bonusu a daňovému bonusu na zaplatené úroky.
 • Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (s príkladom na vyplnenie tlačív).
 • Daňové priznania za rok 2022 – príklady na vyplnenie.
 • Stručne k príjmom, ktoré sa v daňovom priznaní neuvádzajú, najmä k príjmom zdaňovaným zrážkou dane, stručne k zdaňovaniu vo vzťahu k zahraničiu.

 4. Diskusia, záver

 

Harmonogram:

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 14:00 prednáška

 

Prihláška na školenie / webinár Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a legislatívne zmeny od 1. 1. 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.