Cookies lišta od 1. 2. 2022 - školenie / seminár

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám napomôže nastaviť vašu cookies lištu podľa nových pravidiel účinných od 1. 2. 2022. Okrem toho, že poznáte význam zberu cookies pre prevádzkovateľov webových stránok, webinár  vám zároveň ponúka jedinečnú príležitosť overiť si, či vaša existujúca cookies lišta spĺňa najnovšie zásady. Pre lepšiu predstavu, ako má „cookies lišta vyzerať, si predostrieme niekoľko jej ukážok, ktoré sú v súlade s GDPR

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania:

online 18.01.2022 (60 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Cookies lišta od 1. 2. 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • si prejdeme a vysvetlíme, ktoré cookies sú osobné údaje,
  • povieme si, prečo musíte riešiť „cookies lištu“ a ako má vyzerať (ukážeme si také, ktoré sú v súlade s GDPR),
  • vysvetlíme si a ukážeme na konkrétnych príkladoch ako má vyzerať a čo má obsahovať informácia pre cookies,
  • povieme si, čoho je potrebné sa vyvarovať,
  • odkedy platia nové pravidlá,
  • povieme si, či každý, kto má webovú stránku, musí mať cookies lištu,
  • povieme si, či stačí tá lišta, ktorú máte (môžete komunikovať s lektorom a poslať mu link) alebo ju bude potrebné zmeniť, alebo kompletne vymeniť.
  • Diskusia 

Harmonogram: 

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Prihláška na školenie / webinár Cookies lišta od 1. 2. 2022: