Cestovné náhrady – pravidlá a vyúčtovanie zahraničných pracovných ciest - školenie / seminár

Na webinári s Júliou Pšenkovou sa z pohľadu účtovníka, mzdového účtovníka či personalistu naučíte správne vykonávať cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách. Okrem toho, že poznáte legislatívne pravidlá (vrátane pandemických opatrení) vysielania zamestnancov do zahraničia, zvládnete na konci dňa samostatne vyúčtovať pracovnú cestu a s ňou súvisiace výdavky.

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva

 

miesta  a termíny konania: 

online 30.09.2021 (60 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Cestovné náhrady – pravidlá a vyúčtovanie zahraničných pracovných ciest: 

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Program:

 • definícia zahraničnej pracovnej cesty
 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • príkaz na pracovnú cestu
 • poistenie 
 • stravné
 • cestovné výdavky
 • ubytovanie
 • ostatné výdavky
 • vreckové
 • použitie motorového vozidla na pracovnej ceste
 • vyúčtovanie pracovnej cesty
   

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

 

Prihláška na školenie / webinár Cestovné náhrady – pravidlá a vyúčtovanie zahraničných pracovných ciest: