Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy - online školenie / webinár

Aby sme vám, čo najviac uľahčili situáciu, v ktorej sme sa ocitli, oslovili sme obľúbeného daňového poradcu Vladimíra Ozimého, ktorý vám poskytne cenné riešenia najčastejších daňových a účtovných problémov zapríčinených koronakrízou.

Vo väzbe na tento núdzový stav bude lektor hovoriť o daňovom výdavku, odvodoch zamestnávateľa a odklade platby, výdavkoch, ktoré by mohol uplatniť zamestnávateľ s ohľadom na zdaniteľný príjem, príspevkoch zamestnávateľa na zamestnanca v mimoriadnych situáciách, nariadení pracovnej cesty, povinnosti a predĺžení lehoty na podanie DP či uplatnení daňovej straty alebo neplatení preddavkov.
 

 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov
 

termín konania:

online 17.04.2020, 9:00 - 13:00 

 

cena:

72 eur s DPH (60 eur bez DPH)

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy online školenia Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy:

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.
 

Ako bonus získa každý účastník:
Vidoezáznam z webinára
Videoškolenie: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020
 

Program
 

 • Daňový výdavok z pohľadu zákona o dani z príjmov vo väzbe na špecifické situácie 
  základné princípy daňového výdavku a pochopenie podstaty daňového výdavku
  zamestnanec, práca z domu (home office), aké výdavky by mohol uplatniť zamestnávateľ (používanie vlastných zariadení zamestnancom, internet, nájom...) vo väzbe na zdaniteľný príjem zamestnanca
  dar ako daňový výdavok v špecifických prípadoch (potraviny) a dosah z pohľadu DPH
  nariadenie pracovnej cesty tak, aby zamestnanec nemusel prísť na pracovisko zamestnávateľa (daňový dosah)
  odvody zamestnávateľa a odklad platby z dôvodu núdzovej situácie koronavírusu (daňový a účtovný pohľad)
  príspevky zamestnávateľa zamestnancovi v mimoriadnych situáciách a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
   
 • Uplatnenie daňovej straty s prihliadnutím na núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie štátu)
   
 • Platenie preddavkov na daň z príjmovvýpočet preddavkovej povinnosti podľa nových pravidiel
  neplatenie preddavkov s prihliadnutím na núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie štátu)
   
 • Povinnosť podať daňové priznanie, zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania vo väzbe na oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a núdzový stav spojený s koronavírusom (opatrenie štátu)
   
 • Neplatenie daňovej povinnosti, neplatenie DPHbežný stav vyplývajúci zo zákona
  mimoriadny stav s prihliadnutím na koronavírus a riziká sankcií zo strany štátu
   
 • Príspevok zo strany štátu vrátane príspevkov na podporu núdzového stavu spojeného s koronavírusom a daňový dosah pre daňovníka (príspevky na mzdy...); účtovanie príspevkov
   
 • Ďalšie opatrenia do začatia webinára v oblasti daňových vecí (budeme sledovať)
   
 • Stručné praktikum spojené s novelou od 1.1.2020

výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zmluvné pokuty, úrok z omeškania, normy a certifikáty...)
odpisovanie motorových vozidiel s prihliadnutím na zmenu v oblasti elektromobilov, nájom luxusných MV a odpisovanie luxusných MV
bezplatné poskytnutie vybraných nástrojov (šablóny, formy) inému daňovníkovi na používanie – právo na odpisovanie u vlastníka a právo na uplatnenie daňových výdavkov z prevádzky u užívateľa
vzťah držiteľ a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zrážková daň po novom
vyplatenie dividend v roku 2020 s prihliadnutím na zmeny v zákone
 

Harmonogram
 

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 13,00 – prednáška

Prihláška na online školenie Aplikácia daňového zákona a riešenia problematických výdavkov v čase koronakrízy:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.