Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy - školenie / seminár

Ing. Ladislav Zakhar, PhD., vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 z pohľadu obcí, VÚC, štátnych fondov, rozpočtových a príspevkových organizácií. Preberané budú všetky účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, ako aj osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke vyššie spomínaných subjektov. Ako účastník získate taktiež nevyhnutný prehľad o obsahu poznámok a termínoch predloženia individuálnej účtovnej závierky.

Lektor: Ing. Ladislav Zakhar, PhD.-  má vzdelanie a dlhoročné skúsenosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva a výkazníctva subjektov štátnej správy a samosprávy. Posledných 15 rokov profesionálne pôsobí na Ministerstve financií Slovenskej republiky ako metodik účtovníctva štátnej správy a samosprávy zodpovedný za legislatívu postupov účtovania a účtovnej závierky. Je členom pracovnej skupiny Eurostatu na vytvorenie Európskych štandardov účtovníctva pre verejný sektor (EPSAS). Vyše 20 rokov sa venuje publikačnej a vzdelávacej činnosti v oblasti účtovníctva.

 

miesta  a termíny konania:

online 17.01.2022 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

 • Právna úprava individuálnej účtovnej závierky a termíny predloženia

   

 • Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky

   

 • Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka

   

 • Osobitosti vykazovania v individuálnej účtovnej závierke rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov

   

 • Obsah poznámok individuálnej účtovnej závierky

   

 • Diskusia

Harmonogram: 

09.00 – 13.30 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 – 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy: