Ako správne ukončiť pracovný pomer - školenie / seminár

Či už zamestnávate na dohodu alebo na trvalý pracovný pomer, na tomto webinári sa naučíte skončiť pracovný pomer tak, aby boli splnené všetky práva zamestnancov aj povinnosti vás ako zamestnávateľa. Získate tu všetky potrebné znalosti o spôsoboch skončenia pracovného pomeru, súvisiacich lehotách, odhlasovaní zamestnanca z príslušných úradov a poisťovní, účasti zástupcov zamestnancov pri ukončení pomeru, oprávnených výpovedných dôvodov aj neprípustných prípadoch okamžitého prepustenia zamestnanca. To všetko vám doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., predstaví na príkladoch z praxe. Priestor budete mať vyhradený aj na vaše otázky a konzultáciu prípadov zo svojej praxe.
 

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. - je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce

 

miesta  a termíny konania: 

online 25.01.2022 (120 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára školenie Ako správne ukončiť pracovný pomer:

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
   

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru podľa ZP
 • Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Výpoveď
  • zo strany zamestnávateľa
  • zo strany zamestnanca
 • Výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • Kedy je neprípustné dať zamestnancovi výpoveď
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru
  • zo strany zamestnávateľa
  • zo strany zamestnanca
 • Prípady neprípustnosti okamžitého prepustenia zamestnanca
 • Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • Praktické príklady

 

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška
11.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár školenie Ako správne ukončiť pracovný pomer: