Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa - školenie / seminár

Na webinári s Júliou Pšenkovou si jednak osvojíte konkrétne návody, ako opraviť najčastejšie chyby v kontakte so Sociálnou alebo zdravotnou poisťovňou a zároveň si vypočujete, ako im v budúcnosti predchádzať. Po jeho absolvovaní budete plne schopný samostatne opraviť existujúci mesačný výkaz či chyby v ňom, opraviť dni PN vo výkazoch a mzdách, stornovať registráciu prihlášky a odhlášky, vyrovnať zamestnancovi preplatok na poistnom z dôvodu spätne priznaného invalidného a starobného dôchodku, overiť správnosť doby trvania pandemickej PN aj OČR, opraviť uplatnenie polovičných odvodov a podobne. Počas celého webinára môžete navyše využívať poradenstvo zo strany lektorky, ktorá vám rada poskytne aj ďalšie opravné postupy. 

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva

 

miesta  a termíny konania: 

online 21.01.2022 (60 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

Sociálna poisťovňa

 • spätne priznaný invalidný dôchodok
 • spätne priznaný starobný dôchodok
 • nesprávne uvedený počet dní poistenia v mesačných výkazoch
 • storno registrácií – prihlášky, odhlášky
 • oprava ELDP
 • oprava dní PN vo výkazoch, mzdách 
 • kontrola správnosti doby trvania pandemickej PN a OČR

Zdravotná poisťovňa

 • spätne priznaný invalidný dôchodok
 • oprava uplatnenia „polovičných“ odvodov
 • zaslanie aditívnych výkazov, opravných výkazov
 • žiadosť o opravu výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Diskusia

Harmonogram: 

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Ako opraviť chyby, na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa: