2 - dňové školenie: Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba - školenie / seminár

Na 2-dňovom školení s Dr. Milanom Veščičíkom sa zdokonalíte v dôležitých finančných ukazovateľoch, trhovej hodnote aj v nákladoch vo svojej firme až natoľko, že vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia prinesú vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu. Školenie je určené najmä finančným a obchodným manažérom, vedúcim ekonomických úsekov, pracovníkom kontrolingu či iným podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Keďže ide o 2-dňové školenie, zaručene budete mať dostatok priestoru na to, aby ste sa do detailu oboznámili so základnými parametrami o svojej firme, ako aj s výpočtom trhovej hodnoty, so stanovením cieľov kalkulácií a cenotvorby, s výpočtom nákladov (na výrobok, službu a zákazníka) a v neposlednom rade s definovaním výkonnostných ukazovateľov pre vašich predajcov.

 

Seminár je určený najmä riaditeľom, finančným a obchodným manažérom, pracovníkom kontrolingu a ďalším podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy finančnej analýzy, kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Lektor: Dr. Milan Veščičík - skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a obdobných projektov.

Dr. Milan Veščičík je zároveň konateľom spoločnosti GRADIENT 5 a znalcom v odbore ekonómia a manažment, odvetvie kontroling.

 

 

miesta  a termíny konania: 

Bratislava 30.06.-01.07.2022 (216 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. 

 

 

 

Témy 2 - dňového školenia: Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba:

Korona safe:
Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia 

Program: 

 • Ktoré finančné parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?
 • Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?
 • Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?
 • Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?
 • Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?
 • Použiť pre kontroling priamo údaje z účtovníctva alebo je vhodné ich upraviť?
 • Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
 • Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok, službu alebo zákazku?
 • Ktorú kalkulačnú metódu je kedy vhodné použiť?
 • Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky podnikové náklady?
 • Prečo nestačí sledovať zisk iba za produkty?
 • Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
 • Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
 • Kedy a ako poskytovať zľavy, aby boli v súlade s cenovým cieľom a nepoškodili budúcnosť?
 • Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

Harmonogram:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na 2 - dňové školenie: Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba: