10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax - školenie / seminár

Vzťahuje sa na vás INTRASTAT? Pozor na 10 najčastejších chýb, ku ktorým dochádza pri vykazovaní tovarov dodávaných v rámci investícií, réžie, služieb, ale aj pri tovaroch dodávaných zdarma. Ako sa týmto chybám vyvarovať, ako správne určiť jednotku, ako podať hlásenie INTRASTAT i to, ako po novom vykázať dodanie tovaru na Call-of stock sklady, vám v praktických ukážkach objasní Monika Šašalová, ktorá má viac ako 25-ročné skúsenosti v colnej oblasti.

 

Cieľová skupina:

Webinár je určený všetkým, ktorí pripravujú podklady na spracovanie hlásení INTRASTAT, zadávajú údaje do systémov alebo sa sami podieľajú na spracovaní štatistických hlásení INTRASTAT.

Lektor: Monika Šašalová - v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 08.08.2022 (84 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára 10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Program: 

 • Vykazovanie tovaru známa – neznáma  
 • Kód tovaru – colné zatriedenie tovaru
 • Čistá hmotnosť tovaru – uvádzate ju správne? 
 • Určenie spravodajskej jednotky pri viacerých subjektoch podieľajúcich sa na obchodnej transakcii
 • IČ DPH partnera a jeho správne vykazovanie
 • Triangulárne, trojstranné a reťazové obchody a INTRASTAT                 
 • Dodanie tovaru a služieb súčasne
 • Opravy verzus spracovanie
 • Spracovateľské operácie – určenie spravodajskej jednotky, hodnota tovaru, nové kódy druhu obchodu
 • Call-of stock sklady a časový posun medzi dodaním tovaru a výberom v praktických ukážkach
 • Diskusia

Harmonogram:

09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár 10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax: